به مناسبت 19 دی، سالگرد قیام خونین مردم قم در اعتراض به درج مقالۀ ساواک علیه امام خمینی در روزنامۀ اطلاعات در سال 1356

بریده‌ای از کتاب «عبد صالح خدا» برش‌هایی از زندگی و سیرۀ مبارزاتی امام خمینی در بیانات آیت الله خام...

ادامه مطلب