از هراره تا تهران

استکبار در شرق و غرب با ستمگری‌هاى خود هر روز ستبرتر و حجیم‌تر مى‌شود

زورمندان جهان، امروز فقط به‌دلیل برخوردارى از ابزارهاى قدرت، تحکم مى‌کنند، مداخله مى‌کنند، قضاوت مى‌کنند، نظام اقتصادى و روابط داد و ستد با ضعفا را یک جانبه تعیین مى‌کنند و حتى مفاهیم عالى انسانى، همچون آزادى، حقوق بشر، تروریسم و امثال آن را به‌میل خود تفسیر مى‌کنند و خلاصه همه ‌جا بر اساس منافع و تشخیص خود عمل مى‌کنند، و ملت‌ها و دولت‌ها و رهبران در دنیاى ضعفا هم این همه را چون قضایى آسمانى و عارضه‌اى بى‌علاج تلقى کرده، حداکثر پس از چندوچونى و با اندک حک و اصلاحى آن را مى‌پذیرند.
❌ زشت‌ترین پدیدۀ دوران کنونى تاریخ آن است که کشورهاى فرودست، هیچ میدان مانورى مگر به آن اندازه که از طیف منافع یکى از قدرت‌هاى بزرگ به طیف منافع قدرت دیگر بگریزند، ندارند. آزاد، مستقل و براى خود اندیشیدن و تصمیم‌گرفتن و خواست و منافع و نظر قلدران عالم را ندیده‌گرفتن، همان کمبود بزرگى است که امروز جهان ما با آن روبه‌رو است.
👽 استکبار در شرق و غرب با ستمگری‌هاى خود هر روز ستبرتر و حجیم‌تر مى‌شود و معادلۀ قدرت میان اقویا و ضعفا روزبه‌روز بیشتر به‌نفع اقویا بر هم مى‌خورد. هیچ کس از آسیب نظام سلطه که به‌تدریج همه گیرتر مى‌شود مصون نخواهد ماند، و متأسفانه زمینۀ این روند هولناک در خود جهان سوم است.
👈 ضعف ارادۀ رهبران، 👈 ترس از رویارویى صریح با استکبار، 👈 تکیه بر کمک همین قدرت‌ها، 👈 باورنداشتن قدرت مردم و تکیه‌نکردن به آنان، اینهایند مایه‌هاى اصلى انفعال و ضعف کشور‌های جهان سوم و کمک اصلى به توسعۀ قدرت استکبار؛ باید چاره‌اى اندیشید. ۱۳۶۵/۶/۱۱
📚 کتاب از هراره تا تهران/ بخش اول: هرارهبیانات در هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *