ماکت محضر ریٔوف کوچک

محضر رئوف

۳۰,۰۰۰ تومان

معارف رضوی از بیان حضرت آیت الله خامنه ای(زیارت،زندگی سیاسی،مواعظ امام رضا علیه السلام)

زندگانی ائمۀ معصومین علیهم السلام از موضوعات مورد توجه ویژۀ حضرت آیت الله خامنه ای است و مجموعۀ صهـبا تلاش کرده، نگاه مترقّی و سازندۀ ایشان به دوران حیات و مبارزات آن حضرات را در کتابهای «حَلَقات انسان 250ساله »به مخاطبان و تشنگان این معارف تقدیم کند. طبعاً در کنار این محصول جامع و کلی، میتوانیم محصولات جزئی و خاص تری نسبت به برخی از دوره های حیات ائمۀ اطهار، مانند دوران امیرالمؤمنین علیه السلام یا دوران امام رضاعلیه السلام داشته باشیم.
در دورۀ قبل مدیریت آستان قدس رضوی، ادارۀ امور زائران غیر ایرانیِ آستان پیشنهاد داد که مجموع آنچه در حلقات انسان250ساله در ارتباط با امام رضا علیهالسلام آمده است، در کتاب مستقلی، برای استفادۀ زائران غیر ایرانی حرم، به چند زبانِ مورد نظر، ترجمه و منتشر شود.
این پیشنهاد انگیزه ای شد که بر چنین محصول مستقلی، کار شود و با افزودن مطالبی که مجال آمدنشان در حلقات انسان 250ساله نبوده، کتابی مختص به معارف رضوی از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای، تقدیم زائران و شیفتگان امام رئوف شود.
این کتاب سه فصل دارد. فصل اول، مطالبی است دربارۀ زیارت؛ برگرفته از توصیه های معظّمله دربارۀ آداب زیارت و مغتنم دانستن فرصت زیارت و توجه به ادعیه و معارف وارده در این باب.
فصل دوم، نکاتی است از سیرۀ سیاسی مبارزاتی امام رضاعلیه السلام در دوران حیات مبارکشان، با همان رویکرد انسان 250ساله. مطالب این فصل بااستفاده از مباحث طرح شده در مجموعۀ حلقات انسان 250ساله تنظیم شده است.
فصل سوم، مجموعه ای است از مواعظ و احادیث نقل شده از امام رضاعلیه السلام که معظّمله در سخنرانی های مختلف یا ابتدای دروس خارج فقه خود خوانده و به اختصار شرح داده اند.
خدا را شکر که دل هایمان را متوجه امام رئوف فرمودتا از راه دور یا نزدیک، زائر بارگاه منوّرش باشیم.
پروردگارا! باز هم مرا به سفرۀ فیضت راه دادی،پس از آنچه به گدایان درگاهت وعده داده ای محرومم مکن..

 

قطع:رقعی

نوبت چاپ اول:تیر 1400

تعداد صفحات: 136 صفحه

اطلاعات اضافی

وزن 140 g