ماکت-شرح-فرمان

شرح فرمان

۳۰,۰۰۰ تومان

آنچه در این نامه به عنوان توصیه امیر المونین به مالک اشتر آمده،چیزهایی است که امروز هم نو است. با اینکه سازمان های حکومتی در آن موقع با سازمان های حکومتی امروز بسیار تفاوت دارند. لیکن حضرت چون به کار های تشکیلاتی نپرداخته،یعنی نوع توصیه ها و دستورهای ایشان سازمانی نیست،محتوایی وجهتی است،اینها در همه زمان های یکسان است.

 

قطع:رقعی

نوبت چاپ اول:اردیبهشت 1401

تعداد صفحات: 144 صفحه

اطلاعات اضافی

وزن 145 g