این صفحه مرجع رسمی کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن است و شما می‌توانید از اینجا نسخۀ PDF کتاب، صوت‌ کامل جلسات، خلاصۀ صوت جلسات، قطعات موضوعی برگرفته از صوت جلسات و نماهنگ‌های صوتی از مجموعه سخنرانی‌های مربوط به این کتاب و دیگر مطالب مرتبط را دریافت کنید.

نسخۀ PDF طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
صوت‌های طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن