شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۶۱

داریم ز قدت گلها راست همه
دل ماندگیی چند که برجاست همه
آن نیز که امروز ز ما کردی یاد
تاثیر دعای سحر ماست همه
پر بازدیدترین اشعار