شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۶۰

ای خط تو گرد لاله وشم آورده
سیب زنخت آب ز یشم آورده
لعل تو ز من خون جگر کرده طلب
دل رفته روان بر سر و چشم آورده
پر بازدیدترین اشعار