شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۵۸

ای تن، دل خود به روی چون ماهش ده
جانی داری، به لعل دلخواهش ده
خون جگرم برون شود، می‌خواهی
ای دیده، تو مردمی کن و راهش ده
پر بازدیدترین اشعار