شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۵۷

ای راه خلل ز چار قسمت بسته
داننده ز روح نقش جسمت بسته
صندوق طلسم را همی مانی تو
صد گنج گشاده در طلسمت بسته
پر بازدیدترین اشعار