شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۵۳

یک روز دیار یار بگذارم و رو
زین منزل غصه رخت بردارم و رو
این مایه خیال او، که در چشم منست
با اشک ز دیدگان فرو بارم و رو
پر بازدیدترین اشعار